Om

Sanne Flyvbjerg er forfatter og MA fra Æstetiske Fag.

Hun undersøger, hvordan mennesket er forbundet med natur, sted og teknologi, og hvordan de bøjer sig ind i hinanden. Hun er særligt optaget af det mentale potentiale i det gamle, oversete, nedgravede eller endda glemte. Dette bruger hun i sine portrætter af steder og mennesker samt i sin skønlitterære praksis.

Hun arbejder ofte tværfagligt og har tidligere arbejdet i et bredt felt af kuratering og tekstarbejde, både i Aarhus og København. Hun bor nu i en landsby ved den fynske kyst.

 

*

 

Sanne Flyvbjerg is a writer and MA in Aesthetic Studies.

She investigates how people interacts with nature, place and technology and how they bend into each other. She is especially interested in the mental potential of the old, overlooked, buried or even forgotten. She uses this in her portraits of places and people as well as in her fictional writings.

Her work is often interdisciplinary and she has previously worked in a wide range of exhibitions and text-making, both in Aarhus and Copenhagen. She now lives in a small village by the coast of Funen.

 

 

brev@sanneflyvbjerg.dk