SANNE FLYVBJERG

LINNÉS LABYRINT

Udsmykning af Nørre Aaby Skole

"I Linnés Labyrint er ord, fortælling og læsning en væsentlig del af kunsten. Selve udsmykningen består af et rørsystem i egetræ, der bugter sig ind og ud af skolens gange, og den handler om forholdet mellem menneske og natur. Den låner historie fra den svenske botaniker og professor Carl von Linné, som har været afgørende for vores forståelse af naturens sammenhænge, og hvordan vi inddeler og navngiver alt i naturen. Udsmykningen inddrager stedets lokalhistorie og skolens samling af sten, skaller, planter og udstoppede dyr.

Teksterne i udsmykningen handler om at sanse og undersøge naturen, men peger også på, at mennesket selv er et stykke natur, der har brug for føde, bolig, sprog og flok - ligesom dyrene. Teksterne bruger stemmer fra fugle, skolebørn og drengen Karl, som er en fiktion, der er skrevet over den historiske Carl von Linnés nysgerrige liv med naturen. Denne historie kan man udforske over hele skolen. På de interaktive ordmaskiner kan eleverne selv lege videre med fortællingen."

Et SAVN, EN ENG, EN FLUE

Digte


"Udstillingen viste et udvalg af værker fra projektet TRUEDE ARTER, der henter insekter, karplanter og enkelte fugle frem fra Den danske Rødliste. Igennem grafik og lyrik  skildrer vi de uhåndgribelige øjeblikke, hvor væsners skønhed og død står i samme nu. 

Projektet undersøger sårbarhedens økosystem og de livsbetingelser, der er udfordret i det effektive samfund."

SVARTLÖGAS VISE

Vise, lydinstallation og performance

Flyvbjerg_SL_vise-7
Flyvbjerg_SL_vise-5
Flyvbjerg_SL_vise-4
Flyvbjerg_SL_vise-2
Flyvbjerg_SL_vise-1
Flyvbjerg_SL_vise-6

"Svartlögas vise er et kvad, der fortæller minestrygeren Svartlögas livshistorie fra hun blev bygget på værftet i Karlskrona i 1964. Vi følger Svartlöga ud i den svenske skærgård med jernkerne på slæb og igennem motorskift, sonarimplantat, ombygning til sejlskib og igennem det dramatiske forlis, der lå til grund for, at hun blev forvandlet til kunsthal med havn i Ebeltoft.

Tekst og musik henter struktur fra de gamle Sea Shanties. Tempo, rytme og energi bliver styret af bådsmandens kald, besætningen svarer og ved fælles hjælp bliver trosser hevet ind, imens der synges, sejlene bliver hejst eller ankeret hævet fra havets bund. Modsat de traditionelle Sea Shanties, hvor besætningen gentager samme sætning, afspejler hvert svar i Svartlögas vise de arbejdsopgaver og tanker, som ændrer sig sammen med ombygningerne af skibet og dets funktion.

Visen blev afspillet på egetræsskulpturer, der var installeret på skibet og blev også fremført på skibets dæk af et hold af lokale sangere."

PLADSUNDERSØGELSE 1973

Lydvandring, Enebærodde

"På denne lydvandring skal du tilbage i tiden. Du går med jordbundsteknikeren Ragna rundt på Enebærodde i august 1973. Hun er en del af et hold af ingeniører, der er ankommet for at vurdere, om man kan indpasse et atomkraftværk på halvøen.

Tidevand, havstrømme og planteliv flettes ind i Ragnas refleksioner over natur og energi. Du skal dykke ned imellem ørnebregner, blomster, bær og helt ned i jorden til alle de installationer og rørføringer, det ville kræve at etablere et atomkraftværk på Enebærodde.

Turen starter på selve Enebærodde ved enebærkrattet først på grusstien ved siden af skiltet “Slaget om Drejet”.  Du skal følge Ragnas rute. Ved hver skillevej vil du få at vide, hvilken vej, du skal gå. Hvis du er i tvivl, så stop og vent på teksten. Turen tager cirka 35 minutter."


ORDMASKINER

Digtning, leg, system

Flyvbjerg_assenholt_Linnés-labyrint-2
Flyvbjerg_assenholt_Naturkraft
Flyvbjerg_Assenholt_Homo-Economicus-Klimafolkemødet
Flyvbjerg_Assenholt_Linnés-labyrint-1

"På de interaktive ordmaskiner kan man lege med sine egne og andres udsagn om naturen. Tromlernes sætninger er opbygget på en måde, der spiller på styringen mellem subjekt og objekt, og derfor kan et enkelt drej på rullerne vende magtbalancen mellem fx. menneske og natur på hovedet.

Ordmaskinerne inviterer publikum til at spille en aktiv rolle i sproglig-gørelsen af menneskets forhold til sig selv og sine omgivelser. De er en leg med ord og med en slags systemdigtning, hvor teknik og grammatisk opbygning sætter præmisserne for værkets ordvalg.

Ordmaskinerne er en del af to permanente udsmykninger, dels på Nørre Aaby Skole (Linnés Labyrint) og dels i parken Naturkraft i Ringkøbing. Derudover har ordmaskinerne været brugt på Naturmødet i Hirtshals og Klimafolkemødet i Middelfart."


SLÆBESUGEREN

Fortælling i landskabet

Flyvbjerg_Assenholt_Slæbesugeren_forløb
Flyvbjerg_Assenholt_Slæbesugeren_kap1
Flyvbjerg_Assenholt_Slæbesugeren_kap2
Flyvbjerg_Assenholt_Slæbesugeren_kap3
Flyvbjerg_Assenholt_Slæbesugeren_det
Flyvbjerg_Assenholt_Slæbesugeren_vue
Flyvbjerg_Assenholt_Slæbesugeren_inst

"Slæbesugeren er en læseoplevelse i landskabet, hvor gamle og nye skrøner fra havet flettes ind i hovedpersonen Ebbas arbejde med at sikre kysten. 

Fortællingen blev læst på egetræstavler, der var installeret i et forløb fra klit til strand. Sagnet om Vantemanden stod placeret ude i vandet, og læseren måtte her flytte sig frem og tilbage med havets bevægelse. 

Hvert afsnit i dokumentet markerer de enkelte skilte, som man mødte dem i vandringen mod havet."

SATSER FRA ET LANDSBYSVING

Essay

"Og så er der lyden af stilhed, som aldrig nogensinde er stille. Der er insekter i svinget, svirrende myg, lydløse målere og vingeslag, der snurrer i luften. Og her vokser også lyde af nye ord og gamle ord, som jeg ikke kendte, da jeg boede i byen, et ordforråd af ny teknik og gammel natur. Varmepumpe, skærver, betonknus, tostrengssystem. Syrinx, vingebånd, håndsvingsfjer, gaffelben, gump. Overfladevand og faskiner. Dronevinger i firestemmig propelsang, som skurrer i meget små intervaller og påvirkes af selv de mindste vindforhold."


HAVEN

Prosa på Asperupgaard

"Jeg går en tur rundt i haven med Bjarne en kold dag i april. Han viser mig den gamle have og fortæller mig om rodnet, kroner og blomster.

Vi taler om træerne, om skvalderkål og mælkebøtter. Om frosten, der får knopper til slippe deres base og falde mod jorden. Vi taler om huset og kakkelovnene, om karlekammeret i ladebygningen. Nogle uger efter kommer jeg tilbage med tolv fortællinger, og sammen planter vi prosaen ud i haven."

FOLK TALES

Portrætter

Jubilæumsprojektet 2024

Flyvbjerg_Assenholt_Lankum
Flyvbjerg_Mythen
Flyvbjerg_Romengo
Flyvbjerg_Evans
Flyvbjerg_Assenholt_Lyberth
Flyvbjerg_Prince
Flyvbjerg_Assenholt_Vance
Flyvbjerg_TheBrotherBrothers
Flyvbjerg_Assenholt_Huss
Flyvbjerg_Assenholt_inst
Flyvbjerg_Assenholt_det

"FOLK TALES er et samarbejde med billedkunstner Søren Assenholt, hvor vi undersøger portrætgenren igennem skildringer af folk, sted og kunstnere på Tønder Festival. Projektet kredser om det lokalhistoriske og udforsker det folkelige element i kunst og udstillingsrum.

Jeg forholder mig kontekstuelt til de personer, jeg portrætterer. Jeg taler med musikerne om de steder, de forbinder med hjemstavn.

Jeg baserer mine tekster på samtalen, men forvandler den til en fortælling, hvor den portrætterede agerer hovedperson. Teksterne er øjebliksbilleder, der er sat i scene på det sted, personerne selv har valgt.  

SMEDENS DIGTE

Digte

"Smed [smeð]:  Smeden er en håndværker, en mager af træ, ord og andre materialer. Smeden er bygget af sit værktøj, og hans erindring er gjort af tømmer, spoler og bånd af metal. I hånden har han en lokkedorn, en fusthammer og en stillestok."

PATAREI, PATAREI, PATAREI

Essay

The Henning Larsen Foundation

Konkurrence: At skrive om arkitektur

Arkitektens Forlag


ISBN: 978-87-7407-416-8

"Jeg drømmer om at udveksle med fortidens steder, de forladte steder, de nedlagte steder. Det ødelagte, det henlagte, der rummer viden og tråde tilbage. Historiske rødder, omend også ubehagelige påmindelser om det, der ikke fungerede. Eller ikke fungerer længere. Det, der blev til historie. Og så bygge en arkitektur, der integrerer fortidens rum. Der tør bruge kroppen og lade sig overrumple og ruske ud over papiret. At blive en smule irrationel, lidt pågående og bruge det imaginære potentiale i forvirringen. Lade sig drage af labyrinten, at bygge den og lade den være arkitektur på linje med det fuldt funktionelle. Jeg drømmer om at bukke hovedet ind under en trappe og blive overrasket over, at rummet virker større, end jeg havde regnet med."

OBSERVATORIUM

Novelle

"Jeg husker forvandlinger, der er båret af tallet 3, og jeg går ud på en struktur under jorden. Her er bygninger udenom bygninger, her er stof, teksturer og tråde, der trækker mine fødder ned. Jeg går videre ud, på søjler og sokler, byggesten, brokker og endda gavlen fra før, gavlen med udsigten over fjorden. Her vokser stængler imellem korn af jord, og alle bygninger, jeg går igennem, ligger i mit sind, bygget af tid og erindring."

FJORD

Lyrik | video | lyd

Samarbejde med Uffe Nørtoft

Del af serien Slidescapes"Huset er stedet er boligen er hjemmet, og hjemmet ligger i landsbyen, hvor naboerne har rod. Vi bygger mellem asketræer og frugt, imellem gamle gårde, frysehuse og arealer, der er vokset til med nælder. Vi river noget gammelt ned og bygger nyt med naboer, flamingo, tømmer, stål og en lille smule tegl. Vi er matriklen i midten, og naboerne er alt det uden omkring og imellem bærende bjælker."

LADY ALICE

Roman

LADY ALICE, 2. udgave

© Sanne Flyvbjerg 2014/2018


LADY ALICE blev udgivet i forbindelse med udstillingen NotAboutKarenBlixen på IKM, Oslo Museum i April 2014, som del af totalinstallationen Nonverbal Exchange.


ISBN 978-87-997344-0-5

BAGSIDETEKST

"LADY ALICE er fortællingen om en rejse til D. R. Congo, som den ser ud fra bagsædet i en bil, i en vejkant, til en fodboldkamp, på et congolesisk kunstakademi og på et firestjernet hotel i hovedstaden Kinshasa. Det er fortællingen om en båd fra kolonitiden, som ingen rigtig kan finde, men som stemmerne i bogen leder efter.     

Forfatteren følger billedkunstneren Søren igennem et udvekslingsophold på Académie des Beaux-Arts i Kinshasa, hvor han opholder sig for at dele erfaringer igennem håndværk og kærligheden til træ og materiale. Han er der samtidig for at donere et værk til Kunstakademiets skulpturpark, en installation, der handler om den forsvundne båd, Lady Alice.

Bogen handler om at starte et sprog helt forfra. Kunstneren leder efter at få et nyt sprog igennem de gamle håndværk, han aldrig har lært i sin egen skoling i København. Samtidig bliver bogen i sig selv en kamp for forståelse på tværs af sprogbarrierer. Forfatteren forsøger at forstå det fremmede land ved at lade ting, materialer og mennesker passere igennem skriften, umiddelbart, naivt og åbent. Fortællingen er en kakofonisk beretning om at gøre det fremmede nært igennem sproget, selv der, hvor lige præcis sproget ikke rækker. Hendes egen stemme spindes sammen med dem omkring hende, mænd og kvinder, der hele tiden blander sig, så billedet af Congo må revideres. Og spørgsmålet er: finder nogen nogensinde Lady Alice?"

FEET + MUSEUM

Prosa (bidrag)

BAT: Bridging Art + Text

Ed. Michelle Eistrup & Annemari Brogaard Clausen

Translation: Sidsel Wiis

ISBN:  978-87-7669-199-8

"A woman protects the future, a goddess displayed in one of the first exhibition cases we pass in the ethnographic museum on the hill in the outskirts of Kinshasa. We are going up there to see if we can find Lady Alice in the courtyard. I find out that women are celebrated in Congo, and that Women’s Day on 8th March is a gigantic party for women; all mothers, all sisters, all women are so happy, Jules explains, because a big party is thrown just for them.  The museum space is dark and small, and we look at objects without any other context than Africa. A guide tells us about villages and traditions, about fertility masks and battles.  Jules has returned to his teaching and we need him.  Suddenly too many details are lost in the sound of the French language that I do not understand. Not well enough."

WANDERING CONGO

Video + prosa

Tekst og video er skabt til udstillingen NotAboutKarenBlixen på IKM, Oslo Museum som del af totalinstallationen Nonverbal Exchange.THE HIERARCHY OF THE SENSES

Prosa

ASTRONOMICAL FRONTIERS: Statement (extract)


AF wishes to revisit the never realised utopias; a crooked place for re-negotiation, critique and being.


AF challenges ideas of hierarchical thinking with a collective energy as the departure for projects.

"Sight is commonly said to be the most developed and complex sense in human perception, closely followed by hearing. For many years cognition, knowledge and divinity has been associated with especially vision and light. We are ”insightful” or “illuminated”. Seeing and hearing represent the so-called remote senses, cut off from the materiality of the world. Some claim this is why eyes and ears are placed in the upper part of the head, closest to the brain - or to God.

Further down the ladder, nose, mouth and hand represent the profane and more private senses of smell, taste and touch.

Recent research has unfolded the sensorial system as a much more complex and rhizomatic event sensitive to contextual factors. Mix and match! Add to perception and map the human senses as a matter of physical, spiritual, social, conventional and geographical intertwining. Challenge the hierarchy of the senses, erode the “point of view”, turn upside down, and then left to travel the detour."

I EN KÆLDER PÅ INTERNETTET

Afhandling

En rumanalytisk undersøgelse af Interfacet i tre performative kunstværker


Aarhus Universitets Netforlag


"Teknologien tilføjer et ekstra rum til vores virkelighed, en ekstra dimension eller udstrækning. Vi lever med nye medier, men er samtidig blevet ambivalent til stede; vi er både her og ikke-her, i vores sanser og samtidig væk fra at mærke det sted, vi sidder.

Interfacet er en kompleks situation, hvor sansninger bliver dissonante og fysiske rum falder sammen med digitale. Mennesket kan ikke længere kan tage rummet for givet som noget, der kun struktureres ud fra subjektets greb om verden, for verden er blevet tilføjet en dynamisk ekstradimension, der virker tilbage på subjektet. Denne ekstradimension er dog på uhåndgribelig vis del af verden og dermed noget, subjektet må indgå i relation til.

Sameksistensen af de to rum betyder at interfacet fungerer som en slags interspace, en sammenbringelse af rum, der uden at overtage hinanden interagerer og skaber mulighed for ny betydningsdannelse.

Afhandlingen foreslår, at menneskets møde med teknologien skal forstås igennem rumlig og taktil erfaring."

THE PROBLEM OF PERFECT

Text&Image